Solido Smart

Solido Smart je vrhunska ekološka čistilna naprava za vsako stavbo

Solido Smart je vrstna čistilnih naprav, ki jih izdeluje in dobavlja podjetje Gorec in spada med izjemno kakovostne znamke. Solido Smart čistilne naprave so večinoma betonske, kar pomeni, da so večne, če jih je mogoče namestiti na vaš teren. Če ne gre, potem mojstri predlagajo namestitev plastičnega ohišja, ki je ravno tako narejeno monumentalno, se pravi iz enega kosa in je zato izjemno trden ter zelo dolgo vzdržljiv. Čistilne naprave so obvezne, če nimate možnosti se priklopiti na javno kanalizacijo, saj stare greznice niso več dovoljene od letošnjega leta naprej. Če je še niste zamenjali, je krajni čas, da to storite sedaj, ko je lepo vreme in bo delo opravljeno hitro.

Solido Smart
Solido Smart čistilne naprave je mogoče nabaviti z električnim avtomatskim mehanizmom ali pa so take, da delujejo s pomočjo naravnih procesov. V obeh primerih delujejo naravni procesi z bakterijami in mikroorganizmi, ki razkrajajo odpadno vodo in blato ter ga pretvorijo v mulj. V primeru, da bi v električni čistilni napravi zmanjkalo elektrike in je ne bi bilo nekaj časa, potem bo delovala verno, vendar počasneje, kot če deluje mehanizem, ki vpihuje zrak za hitrejše razkrajanje ter skrbi za optimalno stanje v posodah.
Kakovostne Solido Smart čistilne naprave so plod dolgoletnih raziskovanj in izkušenj podjetja, ki ves čas testira in izboljšuje mehanizme, ker sodeluje s strankami ter tako dobi povratne informacije za nadgradnjo Solido Smart izdelkov. Naročite lahko dve ali tri posode, odvisno je, kako velika je stavba in kolikšna je količina odpadne vode, ki se mora predelati. To bo mojster izračunal glede na vašo dosedanjo porabo ali glede na površino bodoče stavbe ali stavbe, ki še nima niti greznice. To so ponavadi koče in vikendi, ki so oddaljeni od urbanih središč, vendar morajo imeti te čistilne naprave, da ohranjajo podtalnico in čiste vode ter ne zastrupljate narave, če uporabljate čistila in kemikalije. Ohranite naravo za vaše potomce in nabavite učinkovito čistilno napravo. Ki bo delovala nekaj desetletij.